Show More

Ozymandias, 36x48", mixed media on panel, 2013